Συνεργασία σχολείου - οικογένειας

 

Η συνεργασία σχολείου - οικογένειας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο μας παρέχει ποικίλες ευκαιρίες που ευνοούν αυτή τη συνεργασία. Οργανωμένες συναντήσεις επικοινωνίας λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα εβδομαδιαίας επικοινωνίας των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικής.

 Στόχος μας είναι να εδραιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο και στους γονείς, με κοινό στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των παιδιών.

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών - γονέων

Είναι πολύ σημαντικό για το σχολείο να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα μέλη που αποτελούν το σύστημά του. Στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών αυτή είναι και η πρόθεσή μας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο μας οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κύκλους επιμορφώσεων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων, με στόχο την καλύτερη πλαισίωση αυτών για τους οποίους εργαζόμαστε, δηλαδή τους μαθητές. Οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν  προτεραιότητά μας, ώστε οι εκπαιδευτικοί μας να ανταποκρίνονται στη ζωντανή παιδαγωγική διαδικασία, να ακολουθούν τις παιδαγωγικές εξελίξεις και τα νέα παιδαγωγικά μοντέλα και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Πρωτοπόρο πρόγραμμα επιμόρφωσης γονέων - γονείς εν τάξει

Το δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών οργανώνει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κύκλους απογευματινών επιμορφώσεων γονέων, με θέματα που αφορούν στη γονεϊκότητα, στη στήριξη του ρόλου του γονέα και στην εκπαίδευση σε βασικές θεματικές ενότητες που τους αφορούν. Τα προγράμματα αναπτύσσονται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς) και παρέχουν στους γονείς, στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και στο σχολικό περιβάλλον  γνώσεις, ανταλλαγή εμπειριών και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Σχολική ψυχολόγος

Ενεργό ρόλο στη σχολική μας κοινότητα διαδραματίζει η σχολική ψυχολόγος. Ο ρόλος της άπτεται τόσο των μαθητών, των γονέων τους όσο και των εκπαιδευτικών. Παρέχει συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση, οργανώνει και διεξάγει προγράμματα προαγωγής ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Εντοπίζει και παρέχει λύσεις σε εμπόδια που προκύπτουν κατά την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Συντελεί αποφασιστικά στη δημιουργία θετικού και ορθολογικού κλίματος τάξης. Εντοπίζει μαθησιακές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές δυσκολίες οι οποίες παρεμποδίζουν τη σχολική επιτυχία και προτείνει λύσεις.

Γιατί να επιλέξω την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μάθησης και προόδου των μαθητών, ενισχυμένα σε ώρες διδασκαλίας. Σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Εικαστικά, Μουσική) η διδασκαλία γίνεται σε εξοπλισμένα εργαστήρια.

 • Μέθοδοι διδασκαλίας

Εναλλαγή και συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των γνωστικών αντικειμένων και των μαθητών. Παιδαγωγικές και βιωματικές μέθοδοι ανάλογες των γνωστικών πεδίων.   

 • Τρίγλωσσο πρόγραμμα

Οι μαθητές μας μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, τη γαλλική και την αγγλική, μαθαίνουν να είναι πολίτες του κόσμου και αποκτούν τις δεξιότητες για αυτό. Με σαφή στοχοθεσία την επικοινωνιακή ευχέρεια, την απόκτηση διπλωμάτων, χωρίς εξωσχολικά φροντιστηριακά μαθήματα.  

 • Αντικειμενική αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθητών μας βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Είναι για εμάς μια παιδαγωγική διαδικασία, η οποία παρακολουθεί την πορεία μάθησης και τα τελικά αποτελέσματα, ενώ συγχρόνως εκτιμώνται κι άλλα χαρακτηριστικά των μαθητών (ποιοτικά) σε σχέση με την πορεία αυτή.

Στο τέλος των τριμήνων οι γονείς, μαζί με τους ελέγχους προόδου, λαμβάνουν και την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών. Πρόκειται για μια σταθμισμένη αξιολόγηση, η οποία περιγράφει τη στοχοθεσία του κάθε γνωστικού αντικειμένου, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στα ποιοτικά κριτήρια της προσπάθειας, του ενδιαφέροντος, των πρωτοβουλιών, της συνεργασίας  κάθε μαθητή.

 • Υλικοτεχνική υποδομή

Σε ένα σχολείο μακράς ιστορίας και παράδοσης αλλά σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής η γνώση συμβαδίζει με την παράδοση και την πρόοδο. Διαδραστικοί πίνακες νέας τεχνολογίας, e-books, σύγχρονο εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής, πλατφόρμες επικοινωνίας γονέων και σχολείου.

 • Νέες τεχνολογίες

Στο σχολείο μας μεγάλη σημασία δίνεται στη άσκηση και στην εμπλοκή των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες. Πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής και προγράμματα σπουδών με σαφή στοχοθεσία. Με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project Based Learning και με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Information and Communication Technology), παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης.

 • Μοναδικό φυσικό περιβάλλον 

Σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον στο Μαρούσι Αττικής, το δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών έχει το μοναδικό προνόμιο να παρέχει στους μαθητές επαφή με τη φύση. Μέσα στο  καταπράσινο φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν ωστόσο  μεγάλοι και άνετοι προαύλιοι χώροι, γήπεδα μπάσκετ, τένις, ποδοσφαίρου, εσωτερικό γυμναστήριο.

 • Φοίτηση σε ένα ιστορική σημασίας εκπαιδευτήριο
 • Κανονισμός και αξιακό πλαίσιο

Στο σχολείο μας υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων. Σε ένα σχολείο που νοιάζεται και ενδιαφέρεται, οι μαθητές βιώνουν το πλαίσιο αυτό με σεβασμό και υπευθυνότητα. Ένα παιδαγωγικό πλαίσιο κανόνων, που επιτηρείται από τους εκπαιδευτικούς και απορρέει από το αξιακό μας σύστημα και όχι από το φόβο ποινής ή μηχανιστικής υπακοής. 

 • Ασφάλεια

Μεγάλη σημασία δίνεται στο θέμα της ασφάλειας των μαθητών τόσο μέσα στις σχολικές αίθουσες, όσο και στα διαλείμματα. Σαφείς κανόνες και επιτήρηση όλων των χώρων που κινούνται οι μαθητές.

 • Επικοινωνία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και η Διεύθυνση βρίσκονται σε στενή και διαρκή επικοινωνία με τους γονείς είτε μέσω οργανωμένων συναντήσεων είτε έκτακτων επικοινωνιών.

 • Εξατομίκευση

Στο σχολείο μας όλοι οι μαθητές έχουν «όνομα», είναι μέλη  μιας κοινότητας, έχοντας ωστόσο, ευδιάκριτη την ατομικότητά τους. Κανένα παιδί που φοιτά στο σχολείο μας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Έχοντας το προνόμιο να διατηρούμε μικρό αριθμό τμημάτων ανά τάξη (τρία τμήματα σε κάθε τάξη),  έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ατομικά το κάθε παιδί, δίνοντας βάση στην προσωπικότητα και τις μαθησιακές ανάγκες του.

Οι μαθητές μας είναι μέλη ενός σχολείου που νοιάζεται και φροντίζει.