Προεγγραφές

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021 - 2022

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών
Μέλος του Δικτύου La Salle Ελλάδας

 

Προεγγραφές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ