To Δημοτικό

 

Ένα Σχολείο που φροντίζει και νοιάζεται!

 

Γιατί να επιλέξω το Δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών;

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μάθησης και προόδου των μαθητών, ενισχυμένα σε ώρες διδασκαλίας. Σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Εικαστικά, Μουσική) η διδασκαλία γίνεται σε εξοπλισμένα εργαστήρια.
 • Μέθοδοι διδασκαλίας
  Εναλλαγή και συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των γνωστικών αντικειμένων και των μαθητών. Παιδαγωγικές και βιωματικές μέθοδοι ανάλογες των γνωστικών πεδίων.  
 • Τρίγλωσσο πρόγραμμα
  Οι μαθητές μας μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, τη γαλλική και την αγγλική, μαθαίνουν να είναι πολίτες του κόσμου και αποκτούν τις δεξιότητες για αυτό. Με σαφή στοχοθεσία την επικοινωνιακή ευχέρεια, την απόκτηση διπλωμάτων, χωρίς εξωσχολικά φροντιστηριακά μαθήματα. 
 • Αντικειμενική αξιολόγηση
  Η αξιολόγηση των μαθητών μας βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Είναι για εμάς μια παιδαγωγική διαδικασία, η οποία παρακολουθεί την πορεία μάθησης και τα τελικά αποτελέσματα, ενώ συγχρόνως εκτιμώνται κι άλλα χαρακτηριστικά των μαθητών (ποιοτικά) σε σχέση με την πορεία αυτή.
  Στο τέλος των τριμήνων οι γονείς, μαζί με τους ελέγχους προόδου, λαμβάνουν και την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών. Πρόκειται για μια σταθμισμένη αξιολόγηση, η οποία περιγράφει τη στοχοθεσία του κάθε γνωστικού αντικειμένου, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στα ποιοτικά κριτήρια της προσπάθειας, του ενδιαφέροντος, των πρωτοβουλιών, της συνεργασίας  κάθε μαθητή.
 • Υλικοτεχνική υποδομή
  Σε ένα σχολείο μακράς ιστορίας και παράδοσης αλλά σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής η γνώση συμβαδίζει με την παράδοση και την πρόοδο. Διαδραστικοί πίνακες νέας τεχνολογίας, e-books, σύγχρονο εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής, πλατφόρμες επικοινωνίας γονέων και σχολείου.
 • Νέες τεχνολογίες
  Στο σχολείο μας μεγάλη σημασία δίνεται στη άσκηση και στην εμπλοκή των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες. Πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής και προγράμματα σπουδών με σαφή στοχοθεσία. Με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project Based Learning και με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Information and Communication Technology), παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης.
 • Μοναδικό φυσικό περιβάλλον (φωτό)
  Σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον στο Μαρούσι Αττικής, το δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών έχει το μοναδικό προνόμιο να παρέχει στους μαθητές επαφή με τη φύση. Μέσα στο  καταπράσινο φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν ωστόσο  μεγάλοι και άνετοι προαύλιοι χώροι, γήπεδα μπάσκετ, τένις, ποδοσφαίρου, εσωτερικό γυμναστήριο.
 • Φοίτηση σε ένα ιστορικής σημασίας εκπαιδευτήριο
 • Κανονσιμός και αξιακό πλαίσιο
  Στο σχολείο μας υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων. Σε ένα σχολείο που νοιάζεται και ενδιαφέρεται, οι μαθητές βιώνουν το πλαίσιο αυτό με σεβασμό και υπευθυνότητα. Ένα παιδαγωγικό πλαίσιο κανόνων, που επιτηρείται από τους εκπαιδευτικούς και απορρέει από το αξιακό μας σύστημα και όχι από το φόβο ποινής ή μηχανιστικής υπακοής. 
 • Ασφάλεια
  Μεγάλη σημασία δίνεται στο θέμα της ασφάλειας των μαθητών τόσο μέσα στις σχολικές αίθουσες, όσο και στα διαλείμματα. Σαφείς κανόνες και επιτήρηση όλων των χώρων που κινούνται οι μαθητές.
 • Επικοινωνία
  Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και η Διεύθυνση βρίσκονται σε στενή και διαρκή επικοινωνία με τους γονείς είτε μέσω οργανωμένων συναντήσεων είτε έκτακτων επικοινωνιών.
 • Εξατομίκευση
  Στο σχολείο μας όλοι οι μαθητές έχουν «όνομα», είναι μέλη  μιας κοινότητας, έχοντας ωστόσο, ευδιάκριτη την ατομικότητά τους. Κανένα παιδί που φοιτά στο σχολείο μας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Έχοντας το προνόμιο να διατηρούμε μικρό αριθμό τμημάτων ανά τάξη (τρία τμήματα σε κάθε τάξη),  έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ατομικά το κάθε παιδί, δίνοντας βάση στην προσωπικότητα και τις μαθησιακές ανάγκες του.

Οι μαθητές μας είναι μέλη ενός σχολείου που φροντίζει και νοιάζεται.

 

Η Δημοτική Εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη και ουσιαστικότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, η οποία θέτει τις βάσεις, ώστε οι μαθητές να αναπτυχθούν ταυτόχρονα στους τρεις βασικούς τομείς ανάπτυξης, τον γνωστικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα. 

Ο συναισθηματικός τομέας στο δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών.

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να έρχονται χαρούμενοι στο σχολείο αφού η γνωστική και ψυχική εξέλιξη των παιδιών έχει βάση πρωτίστως συναισθηματική. Θέλουμε να συμβαδίζουμε με τους ρυθμούς του κάθε παιδιού, να του παρέχουμε ασφάλεια και αποδοχή και όλα αυτά να αποτελούν μια γερή βάση για να επιτευχθεί ο άλλος βασικός στόχος του δημοτικού σχολείου, η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι μαθητές μας υποστηρίζονται ψυχοκοινωνικά, ευαισθητοποιούνται και ασκούνται σε βασικές δεξιότητες, όπως είναι η επικοινωνία, η γνώση του εαυτού, η αναγνώριση, η έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων. Οι μαθητές μας είναι μέλη ενός σχολείου που νοιάζεται και φροντίζει.

Ο γνωστικός τομέας στο δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών.

 • Βασικός στόχος αποτελεί η παροχή πραγματιστικών γνώσεων. Οι μαθητές μας  μαθαίνουν αποκτώντας γνωστικές εμπειρίες και με αυτόν τον τρόπο  εντάσσονται όσο πιο ομαλά γίνεται στο κάθε νέο γνωστικό πεδίο.
 • Η ενεργοποίηση της διάθεσης για έρευνα ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες πρόσφορες για αποδοχή νέων γνώσεων, αποτελεί βασικό μας στόχο.
 • Η βιωματική μάθηση χρησιμοποιείται πολλές φορές μέσα στο πρόγραμμα.
 • Η πρόσληψη και η εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης γίνονται εκτός των άλλων με τη χρήση διάφορων διδακτικών μεθόδων και εποπτικών μέσων.
 • Καλλιεργείται στο σχολείο μας η μεθοδική μαθηματική σκέψη, η ανάλυση, η αφαίρεση και η γενίκευση, προκειμένου οι μαθητές να αποκτούν γνωστική τάξη και ακρίβεια.
 • Επιθυμούμε να καλλιεργούμε δεξιότητες και ικανότητες όπως η παρατηρητικότητα, η αυτοσυγκέντρωση, η επιμονή, η κριτική και η ελεύθερη σκέψη, καθώς όλα αυτά συντελούν στην ωρίμανση του μαθητή.
 • Μια ακόμη επιδίωξή μας είναι η ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης και η καλλιέργεια στάσεων αποδοχής και σεβασμού απέναντι στους άλλους.

Ο ψυχοκινητικός τομέας στο δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών.

 • Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων – κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη μέσω των αισθήσεων, ικανότητες συντονισμού
 • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη φυσικών σωματικών ικανοτήτων
 • Ανάπτυξη μη λεκτικής επικοινωνία

 

Το Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του δημοτικού της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών συμβαδίζει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και είναι εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, εποπτικό και συμπληρωματικό υλικό. Οι μέθοδοι δίνουν έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και επικεντρώνονται σε στρατηγικές ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης, διδάσκοντας παράλληλα τεχνικές μάθησης στους ίδιους τους μαθητές.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζώνη απογευματινών δραστηριοτήτων

χρειαζόμαστε κείμενο

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Βιβλιοθήκη Δημοτικού Couvrelire

Η Βιβλιοθήκη COUVRELIRE του δημοτικού της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών είναι μια διαφορετική σχολική βιβλιοθήκη. Οργανώνει δράσεις, εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος,  χαρίζει μάθηση, γνώση, αισθητική, καλλιέργεια, όνειρα.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Η συνεργασία σχολείου - οικογένειας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο μας παρέχει ποικίλες ευκαιρίες που ευνοούν αυτή τη συνεργασία.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι δραστηριότητες

χρειαζόμαστε κείμενο

11 Μαϊ 2019

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Διακρίσεις

11 Μαϊ 2019

Ευρωπαϊκά προγράμματα-Διαγωνισμοί

11 Μαϊ 2019

Περιβάλλον - Τεχνολογία

 

Οι εγκαταστάσεις

χρειαζόμαστε κείμενο

ΔΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

 • Εδώ

 • ΕΔΩ

Παιδ. Σταθμός - 
Νηπιαγωγείο

Παιδ. Σταθμός & Νηπιαγωγείο

Στρ. Σαράφη 6 
151 26 Μαρούσι Αττικής
210 6120982 
info_nipio1@ursulines.gr

Δημοτικό

Δημοτικό

Ευκαλύπτων 20 & Φοινίκων
151 26 Μαρούσι Αττικής
210 8020285, 210 8028888 
info_dimotiko@ursulines.gr

Γυμνάσιο - Λύκειο

Γυμνάσιο - Λύκειο

Ψυχάρη 10 
15451 Ν.Ψυχικό

210 8020285, 210 8028888 
info_gimnasio@ursulines.gr