Οι Ουρσουλίνες στον κόσμο

 

«Δραστηριοποιηθείτε, εντείνετε τις προσπάθειές σας, πιστεύετε, ελπίζετε, προσεύχεστε στο Θεό μ’ όλη σας την καρδιά…»

Πιστές στα λόγια της Ιδρύτριάς τους, οι Αδελφές Ουρσουλίνες συνεχίζουν να απαντούν στο κάλεσμα του Κυρίου και να υπηρετούν το συνάνθρωπο μέσα από την εκπαίδευση και τη φιλανθρωπική δράση. Στις πέντε (5) ηπείρους, σε τριάντα (30) χώρες, δυο χιλιάδες διακόσιες οκτώ (2.208) μοναχές βρίσκονται υπό την καθοδήγηση της Γενικής Ηγουμένης και ενός Συμβουλίου έξι Αδελφών διαφορετικής εθνικότητας, που εκλέγονται για έξι χρόνια, με σκοπό να συντονίζουν τη δράση όλων των Κοινοτήτων των Ουρσουλινών στον κόσμο.

Η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση, η σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα, η χριστιανική αγωγή και η ολόπλευρη εν γένει ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι η αποστολή των Ουρσουλινών, του πρώτου γυναικείου τάγματος στον κόσμο που ξεκινά την πορεία του στην αυγή του 17ου αιώνα έχοντας συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές, τη Διαθήκη της Αγίας Αγγελας.

Τάγμα με μακρόχρονη παγκόσμια δράση και ακτινοβολία, διαθέτει σήμερα ογδόντα τρία (83) νηπιαγωγεία, εξήντα έξι (66) δημοτικά, εκατόν ένα (101) γυμνάσια και λύκεια, δώδεκα (12) τεχνικές σχολές καθώς και φοιτητικές εστίες και στις πέντε ηπείρους.

Επίσης τέσσερα (4) πανεπιστήμια, στην Κίνα, στην Ινδονησία, στη Βραζιλία και στις ΗΠΑ. Στα Σχολεία των Ουρσουλινών σ’ όλο τον κόσμο φοιτούν εκατό χιλιάδες διακόσιοι πενήντα δύο (100.252) μαθητές, που διδάσκονται σε είκοσι δύο (22) διαφορετικές γλώσσες και έχουν ως έμβλημα το «SERVIAM» : «ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΩ».

Οι Αδερφές Ουρσουλίνες, έτοιμες να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών, να πάρουν νέες αποφάσεις, να ακούσουν τη φωνή των νέων, και στον 21ο αιώνα, πάντα με αγάπη και στοργή, προσπαθούν να τους βοηθήσουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αναπτύξουν τα χαρίσματά τους και να περάσουν στην κοινωνία του αύριο ως «νέοι πολίτες του κόσμου», με όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια ευτυχισμένη και δημιουργική ζωή!